Tutaj kupisz najtaniej miernik pyłu PM2.5 Laser Egg

Kliknij poniżej i sprawdź ofertę bezpośrednio z chińskiego portalu Aliepxress.  

Popularny miernik pyłu PM2.5 w czasie rzeczywistym, który mierzy zanieczyszczenie jakości powietrza.

Producent KKMoon.

420 zł

Cena łącznie z przesyłką do Polski
Czas dostawy ok. 20 dni

Miernik jakości powietrza – Laser Egg (pył PM2,5)

W celu zbadania jakości powietrza badamy najgorszy i najbardziej szkodliwy dla zdrowia element smogu jakim jest drobny pył PM2,5. Jest to najbardziej niebezpieczny pył, ponieważ przenika przez układ oddechowy do ludzkiego krwiobiegu i powoduje ogromne szkody zdrowotne.

Do pomiarów powietrza używamy najbardziej popularnego miernika na świecie – urządzenie Laser Egg firmy Originstech, który jest bardzo dokładny i polecamy np przez firmę Apple.

Czujnik Laser Egg wykorzystuje technologię rozpraszania światła laserem, który pokazuje poziom pyłu w czasie rzeczywistym (co 0,1 sekundy). Miernik mierzy cząsteczki wielkości 0,3 – 10 µg. Zakres pomiaru AQI (Air Quality Index): 1-500. Koncentracja pyłu PM2.5 1-999 µg/m³. Standard zgodności: Q/CYDSH 002-2015.  

Korzyści posiadania miernika jakości powietrza

Poznasz stężenie pyłu PM2,5 u siebie w mieszkaniu i na zewnątrz za oknem (a nie ze stacji pomiarowej, która podaje uśrednione pomiary i jest oddalona)

Łatwiej podejmiesz decyzję o ewentualnym zakupie oczyszczacza powietrza

Jeśli masz już oczyszczacz powietrza to sprawdzisz jego faktyczne oczyszczanie powietrza w domu

Smog i zanieczyszczenie powietrza (pył PM)

Smog w Polsce jest niestety bardzo powszechny w porównaniu z innymi krajami Europy zachodniej i wpływa negatywnie na jakość powietrza oraz zdrowie mieszkańców.

Smog zawiera wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak pył zawieszony PM2,5, PM10, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen i ozon.

Według prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, najgorszy i najgroźniejszy dla naszego organizmu jest pył zawieszony PM10 i PM2,5, który zawiera różne toksyczne substancje, metale ciężkie, dioksyny i furany.

Stąd tak istotne dla nas i dla naszych dzieci jest dobra jakość powietrza oraz to, że ciągle monitorować stan powietrza (czystość powietrza).

Zbadaj powietrze przed zakupem oczyszczacza powietrza

Zastanawiasz się nad zakupem oczyszczacza powietrza?

Zamów szybkie badanie u siebie w mieszkaniu lub wypożycz miernik i sprawdź jakość powietrza!

Zanieczyszczenie powietrza

Stężenia pyłów PM2,5 i PM10 w miastach takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Tarnów jest bardzo wysokie i przekracza wielokrotnie normy i stężenie ponad 80 mikrogramów na metr szcześcienny (µg/m³).

Nasza firma wypożycza miernik w celu pomiaru pyłu PM2,5 w różnych miastach Polski i na bieżąco bada stan powietrza (smog). Gdy normy stężenia pyłów są przekraczane informujemy naszych klientów oraz osoby zainteresowane.

Stan jakości powietrze w Polsce badają również Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ), które robią pomiar powietrza (m.in. pył PM2,5, PM10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu itp) w stacjach pomiatowych.

Warto pomyśleć o kupnie dobrego oczyszczacza powietrza do mieszkania i zainstalować aplikację do monitorowania poziomu stężenia pyłów.

Pomiary pyłów

W sezonie grzewczym w Poznaniu wystepuje dość silny smog i często są przekraczane dopuszczalne normy szkodliwych cząsteczek w Poznaniu i okolicy.

W Poznaniu mamy tylko 2 stacje pomiarowe, które dokonują pomiary powietrza w Poznaniu. Jedna jest na ulicy Dąbrowskiego w ogrodzie botanicznym na Jeżycach a druga na ul. Polanka.

Pomiar i jakość powietrza w Poznaniu można sprawdząć bezpłatnie aplikacją wydaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), która pokazuje bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych.

Należy mieć na uwadze, że stacja w ogrodzie jest wokół zielenii a stacja na ulicy Polanka przy trasia Katowickiej, co może zniekształcać wyniki stanu powietrza w poszczególnych dzielnicach Poznania i tym samym mieszkaniach osób mieszkających w Poznaniu.

Dopuszczalne normy pyłu PM 2.5 w Polsce

W każdym państwie są ustalane tzw. indeksy jakości powietrza oraz dopuszczalne normy danego pyłu i toksyn w powietrzu związane ze smogiem. Polski indeks jakości powietrza wyliczany jest z odpowiedniego algorytmu na podstawie wyników pomiarów z ostatnich godzin ze stanowisk automatycznych i pozwala na sklasyfikowanie stanu jakości powierza w 6-stopniowej skali.

Po prawej stronie można zobaczyć indywidualny indeks jakości powietrza dla pyłu PM2.5 i jego stężenia. Należy pomiętać, że każda dawka pyłu PM jest szkodliwa dla zdrowia i powinniśmy jej unikać. w Poznaniu stężenie pyłu PM 2,5 często przekracza 100 (µg/m³) co powoduje duże zagrożenie dla zdrowia ludzi a zwłaszcza dzieci z alergią i chorobami układu oddechowego.